Saturday, October 13, 2012

వీర తాళ్ళు


అప్పుడెప్పుడో మాయా బజార్లో, కొత్త పదాల అవసరాన్ని మన S.V. రంగా రావు గారు గుర్తు చెయ్యడం కాదు, నేను అనుకునే కొన్ని కొత్త పదాలని (funny గా) ఒక చోట పొందు పరిస్తే ఎలా ఉంటుందని, ఈ పేజీ మొదలు పెట్టాను. అసమదీయులందరికీ, ఇందులో స్వాగతం. 

1. గజీతగాడు: బాగా జీతం సంపాదిస్తున్న వాడు.
2.  సంపన్నులు: కొంచెం అయినా (ఆదాయపు) పన్ను కడుతున్న వాళ్ళు. 
3. ఆస్తికులు: బాగా ఆస్తి ఉన్న వాళ్ళు.

No comments:

Post a Comment